Skip to content

Auditorkursus – Asset Management

På dette 2-dags kursus får du grundigt kendskab til og træning i de værktøjer og auditprincipper, der skal anvendes af de interne auditorer for at virksomheden får det optimale udbytte af et Asset Management ledelsessystem. Der vil være fokus på auditorproces, auditors rolle samt standardens mindset og indhold i en auditsammenhæng. Kursets teoretiske del er baseret på DS/ISO 55001 og auditguidelinen ISO 19011.

Det anbefales, at deltagerne forud for deltagelse i dette kursus har et grundlæggende kendskab til DS/ISO 55001 standarden, som eventuelt kan opnås ved deltagelse i kurset Grundlæggende Asset Management baseret på DS/ISO 55001.

Formål:

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om og træning i hele auditprocessen. Vi har fokus på auditorværktøjer, menneskelige egenskaber som auditor og forståelsen af et procesorienteret ledelsessystem. Deltagerne trænes i at planlægge, gennemføre og afrapportere interne audits af asset management systemet effektivt, så virksomheden/organisationen får optimalt udbytte af systemet.  

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og DS/ISO 55001.

Indhold:

 • Asset Management baseret på DS/ISO 55001, grundprincipper og kort gennemgang af standardens hovedtræk, struktur og fortolkninger
 • Procesorienteret Asset Management
 • Audit af virksomhedens aktiver jvnf. standardens punkter
 • De menneskelige aspekter ved auditering
 • Forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning af audit
 • Identifikation af afvigelser og forbedringer samt arbejdet med korrigerende handlinger
 • Intern audit som ledelsesværktøj
 • Øvelser i intern audit

Målgruppe:

Kurset henvender sig bredt til alle med begrænset viden om DS/ISO 55001-standarden og/eller dem, der:
 • Skal implementere kravene i standarden 
 • Skal gennemføre audit af et Asset Management ledelsessystem
 • Skal deltage i opbygning, udvikling eller vedligeholdelse af virksomhedens Asset Management ledelsessystem

Efter kurset:

 • Fået en kort gennemgang af kravene i DS/ISO 55001
 • Fået viden om, hvordan DS/ISO 55001 kan bidrage til at identificere og sikre virksomhedens aktiver
 • Fået grundlæggende viden om standardens hensigt og de forretningsfordele, der knytter sig til arbejdet med et Asset Management ledelsessystem
 • Fået overblik over og grundig træning i effektive interne audits af Asset Management ledelsessystemet samt kursusbevis som intern auditor.

Undervisningsform:

Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang, diskussion og praktiske øvelser.
Underviserne er selv Lead Auditorer og har stor erfaring i DS/ISO 55001 implementering og certificering af både private og offentlige organisationer og som undervisere.

Det anbefales, at deltagerne forud for deltagelse i dette kursus har et grundlæggende kendskab til DS/ISO 55001 standarden, som eventuelt kan opnås ved deltagelse i kurset Grundlæggende Asset Management baseret på DS/ISO 55001.

Formål:

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om og træning i hele auditprocessen. Vi har fokus på auditorværktøjer, menneskelige egenskaber som auditor og forståelsen af et procesorienteret ledelsessystem. Deltagerne trænes i at planlægge, gennemføre og afrapportere interne audits af asset management systemet effektivt, så virksomheden/organisationen får optimalt udbytte af systemet.  

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 19011 og DS/ISO 55001.

Indhold:

 • Asset Management baseret på DS/ISO 55001, grundprincipper og kort gennemgang af standardens hovedtræk, struktur og fortolkninger
 • Procesorienteret Asset Management
 • Audit af virksomhedens aktiver jvnf. standardens punkter
 • De menneskelige aspekter ved auditering
 • Forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning af audit
 • Identifikation af afvigelser og forbedringer samt arbejdet med korrigerende handlinger
 • Intern audit som ledelsesværktøj
 • Øvelser i intern audit

Målgruppe:

Kurset henvender sig bredt til alle med begrænset viden om DS/ISO 55001-standarden og/eller dem, der:
 • Skal implementere kravene i standarden 
 • Skal gennemføre audit af et Asset Management ledelsessystem
 • Skal deltage i opbygning, udvikling eller vedligeholdelse af virksomhedens Asset Management ledelsessystem

Efter kurset:

 • Fået en kort gennemgang af kravene i DS/ISO 55001
 • Fået viden om, hvordan DS/ISO 55001 kan bidrage til at identificere og sikre virksomhedens aktiver
 • Fået grundlæggende viden om standardens hensigt og de forretningsfordele, der knytter sig til arbejdet med et Asset Management ledelsessystem
 • Fået overblik over og grundig træning i effektive interne audits af Asset Management ledelsessystemet samt kursusbevis som intern auditor.

Undervisningsform:

Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang, diskussion og praktiske øvelser.
Underviserne er selv Lead Auditorer og har stor erfaring i DS/ISO 55001 implementering og certificering af både private og offentlige organisationer og som undervisere.

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os