Skip to content

Psykisk arbejdsmiljø efter DS/ISO 45003:2021

Dårligt psykisk arbejdsmiljø har – udover store personlige omkostninger for de ramte medarbejdere – store økonomiske omkostninger for virksomheder og organisationer i form af øget sygefravær, arbejdsophør, dårligt samarbejde og ringe kvalitet i opgaveløsningen. På dette kursus sætter vi fokus på det svært håndterbare psykiske arbejdsmiljø, og du får viden og værktøjer til, hvordan din virksomhed med udgangspunkt i DS/ISO 45003 kan arbejde proaktivt og systematisk med ledelse af trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

Om Psykisk arbejdsmiljø efter DS/ISO 45003:2021

På DNV’s 1-dags kursus får du input til, hvordan psykosociale risici kan håndteres på tværs af din organisation og som en del af jeres ledelsessystem baseret på ISO 45001 med det formål at:

 • Forebygge psykosociale skader på arbejdspladsen¨
 • Implementere effektive processer for at eliminere eller styre psykosociale risici
 • Løbende at forbedre ledelsen af psykosociale risici

Vi gennemgår Guidelinen ISO 45003 – Arbejdsmiljøledelsessystemer – Psykisk arbejdsmiljø – Vejledning i håndtering af psykosociale risici, og du får viden om:

 • Baggrund for guidelinen ISO 45003
 • Hvordan styrer man psykosociale risici
 • Hvordan opstår psykosociale risici i en organisation, og hvilke foranstaltninger kan vi sætte i værk for at eliminere og styre dem
 • Hvordan din virksomhed sikrer løbende forbedringer for det psykiske arbejdsmiljø

Målgruppe

Kurset er målrettet:

 • Alle medarbejdere der er involveret i at understøtte din organisations psykiske arbejdsmiljø og trivsel og psykosocial risikoledelse, herunder medarbejdere beskæftiget med arbejdsmiljø, HR og Risk Management samt operationelle teams og ledere 

Vi anbefaler, at kursusdeltagerne har god forståelse for arbejdsmiljøledelse og eventuelt ISO 45001 standarden.

Vigtigste læringsmål

 • Forståelse for hvorfor psykosocial risikoledelse er vigtig for virksomheder og organisationer, og hvorfor det betaler sig
 • Beskrivelse af baggrund og hensigt med ISO 45003
 • Indsigt i arbejdsrelateret stress
 • Terminologi og definitioner i ISO 45003
 • Vigtigste begreber og struktur i ISO 45003
 • Guideline og vigtigste anbefalinger i ISO 45003

Udbytte

Efter kurset er du/din virksomhed i stand til at:

 • Identificere de vigtigste krav i ISO 45003 og fordelene forbundet med guidelinen
 • Styre risici og muligheder forbundet med psykisk arbejdsmiljø
 • Tage de fornødne foranstaltninger for at sikre, at godt helbred, sikkerhed og trivsel er omdrejningspunktet for din arbejdsmiljøindsats
 • Tiltrække og fastholde medarbejdere og kunder ved at indfri deres eksisterende og fremtidige behov og forventninger

Om Psykisk arbejdsmiljø efter DS/ISO 45003:2021

På DNV’s 1-dags kursus får du input til, hvordan psykosociale risici kan håndteres på tværs af din organisation og som en del af jeres ledelsessystem baseret på ISO 45001 med det formål at:

 • Forebygge psykosociale skader på arbejdspladsen¨
 • Implementere effektive processer for at eliminere eller styre psykosociale risici
 • Løbende at forbedre ledelsen af psykosociale risici

Vi gennemgår Guidelinen ISO 45003 – Arbejdsmiljøledelsessystemer – Psykisk arbejdsmiljø – Vejledning i håndtering af psykosociale risici, og du får viden om:

 • Baggrund for guidelinen ISO 45003
 • Hvordan styrer man psykosociale risici
 • Hvordan opstår psykosociale risici i en organisation, og hvilke foranstaltninger kan vi sætte i værk for at eliminere og styre dem
 • Hvordan din virksomhed sikrer løbende forbedringer for det psykiske arbejdsmiljø

Målgruppe

Kurset er målrettet:

 • Alle medarbejdere der er involveret i at understøtte din organisations psykiske arbejdsmiljø og trivsel og psykosocial risikoledelse, herunder medarbejdere beskæftiget med arbejdsmiljø, HR og Risk Management samt operationelle teams og ledere 

Vi anbefaler, at kursusdeltagerne har god forståelse for arbejdsmiljøledelse og eventuelt ISO 45001 standarden.

Vigtigste læringsmål

 • Forståelse for hvorfor psykosocial risikoledelse er vigtig for virksomheder og organisationer, og hvorfor det betaler sig
 • Beskrivelse af baggrund og hensigt med ISO 45003
 • Indsigt i arbejdsrelateret stress
 • Terminologi og definitioner i ISO 45003
 • Vigtigste begreber og struktur i ISO 45003
 • Guideline og vigtigste anbefalinger i ISO 45003

Udbytte

Efter kurset er du/din virksomhed i stand til at:

 • Identificere de vigtigste krav i ISO 45003 og fordelene forbundet med guidelinen
 • Styre risici og muligheder forbundet med psykisk arbejdsmiljø
 • Tage de fornødne foranstaltninger for at sikre, at godt helbred, sikkerhed og trivsel er omdrejningspunktet for din arbejdsmiljøindsats
 • Tiltrække og fastholde medarbejdere og kunder ved at indfri deres eksisterende og fremtidige behov og forventninger

Mere information

  OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001/ ISO 45001 standard

  Konvertering til den nye ISO 45001 standard

Konvertering til den nye ISO 45001 standard

  Kurser| Arbejdsmiljø

Kurser| Arbejdsmiljø

  ISO 45001 guide

ISO 45001 guide

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os