Vejen til Certificering

Anvendelse af certificeringsmærker

Certificering af DNV i henhold til internationale eller nationale standarder viser din forpligtelse til løbende forbedring og bæredygtig forretningsindsats. Denne præstation er mere end en billet til handel. At kommunikere dit engagement på markedet kan være med til at opbygge tillid hos interessenterne og brandets tillid.

Virksomheder, der opnår DNV-certificering, har ret til at anvende de(t) gældende certificeringsmærke(r). Mærket er designet specielt med det formål at kommunikere dine resultater visuelt og klart til markedet. Certificeringsmærket kan bruges på forskellige måder, lige fra digitale applikationer til markedsføringsmateriale og virksomhedsbygninger.

Typisk eksempel på udseendet af DNV's certificeringsmærke for ledelsessystemer:

DNV cert mark


Der er visse begrænsninger for brugen af certificeringsmærket for certificeringsstandarder for ledelsessystemer. En vigtig betingelse er, at man skal undgå at bruge mærket på en måde, der kan indikere, at det produkt eller den serviceydelse, der leveres, er certificeret. Ovennævnte mærke må derfor ikke anvendes på:

  • Produkt og produktemballage (herunder ledsagende oplysninger)
  • Certifikater, overensstemmelseserklæringer, rapporter osv. som et resultat af de services, som certifikatindehaveren leverer (f.eks. prøvnings- og kalibreringsaktiviteter, inspektioner, vurderinger osv.)

DNV har fastlagt retningslinjer og regler for brugen af sine certificeringsmærker. De distribueres på vores online eCertMark-platform sammen med gældende mærker for certificerede kunder. Kunderne har altid de nyeste gældende mærker og vejledning om korrekt brug af mærkerne.

Anvendelse af DNV-indskriften - et alternativ til mærket

Et alternativ til brugen af certificeringsmærket er at bruge indskriften. Den kan generelt anvendes, hvor certificeringsmærket kan anvendes. Indskriften må dog også anvendes, hvor mærket har de begrænsninger, der er anført ovenfor, undtagen på produkter.

Betingelser og vejledning om brugen af indskriften er omfattet af DNV's vejledningsdokumenter, som findes i eCertMark-applikationen, der er aktiveret for kunderne.

Typisk eksempel på indskriften på et forvaltningssystem:

cert mark inscription

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os