DNV STP-processen for ikke-genmanipulerede ingredienser verificeret

Udvikling af et robust system til at definere processen for fremstilling af fødevarer uden genetisk modificerede ingredienser (ikke-GE).

Verifikation af dit fødevareproduktionssystem viser dit engagement i at opfylde kundernes forventninger til ingredienser uden genetisk modificerede organismer i forsyningskæden.

DNV STP har til formål at skabe et robust system til at definere processen for tilberedning af fødevarer med ikke-genetisk modificerede ingredienser.

Hvad er DNV STP?

DNV's tekniske specifikation for produkter (STP) er udviklet i overensstemmelse med EU's lovgivning om mærkningskrav for GMO'er (EU-forordning 1829/2003 og 1830/2003) og med det amerikanske markeds behov og specifikke fremgangsmåder under hensyntagen til USA's føderale og statslige lovgivning og vejledning, herunder den nationale lov om offentliggørelse af bioteknologiske fødevarer (juli 2016).

DNV STP kan anvendes af en fødevareproducent og er primært baseret på produktsporbarhed med fokus på kontrol af krydskontakt eller sammenblanding mellem genetisk manipulerede/biologisk manipulerede (GE/BE) og ikke-GE/BE-ingredienser på alle niveauer i forsyningskæden og fremstillingsprocessen samt en effektiv plan for fjernelse af produkter fra markedet.

Gennemførelsen af kravene i den fælles teknologiplan erstatter ikke overholdelsen af gældende love og bestemmelser. STP'en er er beregnet til at blive anvendt i kombination med eksisterende love og bestemmelser om mærkning af fødevarer.

Fødevareproduktet skal bevare sin oprindelige status som ikke-GE/BE-produkt, og det skal forvaltes således, at der undgås krydskontakt eller sammenblanding med GMO/GE/BE-råvarer og ingredienser i hele forsyningskæden. Dette skal påvises ved hjælp af kontrolforanstaltninger i alle produktionstrin.

Fordele ved at blive procesverificeret

Gensplejsning eller genetisk modificering gør det muligt at fremstille planter, dyr og mikroorganismer med specifikke egenskaber. Selv om det er tilladt i mange lande, er det ikke alle forbrugere, der er overbevist om, at genteknologi er ønskværdigt.

For at imødekomme disse betænkeligheder vil nogle producenter ønske at kontrollere, at deres produkter ikke indeholder genetisk modificerede produkter, og at mærke produkterne i overensstemmelse hermed. Det kan være en hjælp for din virksomhed at indføre en systembaseret og procesverificeret tilgang:

  • Forebygge produktfejl
  • Gør det let at identificere produkter, der ikke indeholder genetisk modificerede ingredienser.
  • Åbner nye markeder og øger forretningsmulighederne
  • Opbygger forbrugernes tillid til mærket ved at forbinde ikke-genmodificerede ingredienser med verificerede produktanprisninger.

Kom godt i gang

For at blive procesverificeret skal du først implementere et system, der opfylder programmets krav. DNV kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  DNV STP teknisk specifikation

DNV STP teknisk specifikation

Klik her for at downloade STP'en.

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.