FSVP - program til verifikation af udenlandske leverandører

Loven om modernisering af fødevaresikkerheden (FSMA) har til formål at forebygge fødevarebårne sygdomme i USA. Foreign Supplier Verification Program (FSVP) er FDA's FSMA-program, der har til formål at sikre, at udenlandske leverandører af fødevareprodukter opfylder de samme krav som amerikanske virksomheder.

FSMA gælder for en meget bred kategori af produkter og virksomheder, herunder dem, der fremstiller, forarbejder, pakker eller opbevarer fødevarer og drikkevarer til konsum eller foderbrug, herunder kosttilskud. Gennem initiativer under FSMA-paraplyen, f.eks. programmet for kontrol af udenlandske leverandører (FSVP), berøres også importører, agenter, repræsentanter for udenlandske virksomheder og speditører/transportører.

VQIP-programmet (Foreign Supplier Verification Program) er et program fra FDA, der har til formål at sikre, at udenlandske leverandører af fødevarer og drikkevarer opfylder de samme sikkerhedskrav som amerikanske virksomheder, og som sikrer overholdelse af standarder for beskyttelse af folkesundheden, herunder sikkerhedsbestemmelser, forebyggende kontrol og korrekt mærkning.

Hvad er FSV-programmet?

FSVP-programmet er obligatorisk og gælder for importører af fødevarer til USA. Overholdelse er lig med et pas for dine produkters adgang til det amerikanske marked. I FSVP-programmet defineres en importør som den amerikanske ejer eller modtager af de fødevarer, der f.eks. tilbydes til import:

 • Ejer maden
 • Har købt den
 • har skriftligt indvilliget i at købe det på tidspunktet for USA's indrejse

Hvis der ikke er nogen amerikansk ejer eller modtager (økonomisk ansvarlig part) på indførselstidspunktet, er FSVP-importøren den amerikanske agent/repræsentant for den udenlandske ejer/modtager, som bekræftet i en underskrevet samtykkeerklæring.

I henhold til FSVP skal amerikanske importører overvåge deres udenlandske leverandørers overholdelse af FDA-status. Det betyder, at der skal være en godkendt importør i USA, som tager ansvaret for at sikre, at produkterne opfylder FSVP-kravene. Medmindre de er undtaget, som det f.eks. er tilfældet for HACCP-importører, kræver FSVP, at importørerne:

 • Brug kvalificeret personale til gennemførelse og aktiviteter i forbindelse med FSVP
 • Udføre en risikoanalyse, som omfatter en gennemgang af farerne og bestemmelse af, om der er behov for kontrol
 • Evaluering af de risici, der er forbundet med fødevarernes og de udenlandske leverandørers præstationer
 • Gennemføre passende aktiviteter til verifikation af leverandører
 • Foretage korrigerende foranstaltninger (om nødvendigt) og vurdere FSVP's tilstrækkelighed (når det er relevant)
 • revurderer fødevareleverandøren og den udenlandske leverandør hvert tredje år eller tidligere
 • Identificere FSVP-importøren ved indførsel til U.S. Customs and Border Protection

Se mere på FDA's websted her.

Kom godt i gang

 • Identificer virkningen af FSMA på din organisation

Ved at forstå, hvilke produkter din organisation fremstiller, forarbejder, importerer, transporterer osv., kan DNV fortælle dig, hvad din organisation skal gøre for at overholde FSMA-kravene.

 • Udvikle protokoller for at sikre overholdelse af FSVP

Implementere programmer til at styre risici og vurdere leverandørers overholdelse af FDA-statutter og støtte udvikling af interne procedurer for din egen overholdelse af FSMA-reglerne.

 • Gennemførelse af FSVP-overensstemmelsesrevisioner

Hvis din organisation har protokoller på plads, der har til formål at overholde FSVP, kan du lade DNV være det uafhængige "ekstra par øjne" til at sikre, at dine protokoller opfylder de lovmæssige krav og, vigtigst af alt, er effektive og rimelige for din organisation.

 • Gennemførelse af leverandørrevisioner

Ved uafhængigt at auditere dine leverandører for at sikre, at de opfylder FDA's krav - og sikre, at din organisation opfylder dine forpligtelser i henhold til FSVP.

 • Uddannelse

Både din organisation og dine leverandører om FSMA, dens krav og hvordan de skal implementeres for at overholde loven. Dette omfatter også den velkendte PCQI-uddannelse (Preventive Controls Qualified Individual).

Når det er muligt, kan auditeringsservicesne indarbejdes som tillæg til eksisterende GFSI-certificeringsrevisioner, hvilket reducerer omkostningerne for både din virksomhed og dine leverandører. DNV er også akkrediteret i henhold til reglen om Third-Party Program (TPP) og kan certificere udenlandske leverandører i henhold til VQIP (Voluntary Qualified Importer Program).

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.