GLOBALG.A.P. IFA - Akvakultur

Forbedr kvaliteten af dine opdrættede fiske- og skaldyrsprodukter, og opfyld kundernes forventninger til fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

Certificering af dit Integrated Farm Assurance (IFA) akvakulturssystem viser dit bidrag til Good Agricultural Practice (G.A.P.), herunder produktion og markedsføring af sikre fødevarer, samtidig med at du beskytter begrænsede ressourcer. Det indebærer løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige fordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af en bæredygtig forretning.

Standarden Integrated Farm Assurance - Akvakulturbeskriver præcise krav til et omfattende farm management-system, der spænder over hele produktionskæden, som omfatter yngel, frøplanter, foderblandinger, opdræt, høst og transport. Denne standard er designet til at styrke din evne til at levere produkter, der er i overensstemmelse med både kundernes forventninger og lovmæssige eller regulatoriske krav.

Hvad er GLOBALG.A.P IFA - Akvakultur

GLOBALG.A.P. IFA standarden er bygget op omkring et system af moduler, der gør det muligt for producenter at blive certificeret til flere underområder i én audit. Den består af:

  • Generelle regler, der fastsætter kriterierne for en vellykket implementering af principper og kriterier (P&K) samt retningslinjer for verifikation og regulering af standarden. Disse principper og kriterier definerer kravene til at opnå den kvalitetsstandard, som GLOBALG.A.P. kræver.
  • Akvakulturstandarden er et af to moduler, der bygger på basismodulet for alle farme, og den fokuserer specifikt på akvakultur (det andet er planter).
  • Den fremmer tiltag for enhver akvakulturproducent, der sikrer fødevaresikkerhed, minimal miljøpåvirkning med hensyntagen til biodiversiteten og overholdelse af krav til dyrevelfærd og arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.
  • De akvakulturkategorier, der er tilgængelige med den nuværende version af standarden, er fisk, bløddyr, krebsdyr og tang, som er indlejret i akvakulturens basistilstand. Den kan kobles sammen med andre fødevaresikkerhedsstandarder som FSSC 22000, BRC og IFS for at dække hele forsyningskæden.

Udgivelser og GFSI-anerkendelse

Den sjette version af IFA blev udgivet i september 2022. Den forenkler struktur og sprog og udvider kriterierne for bæredygtighed, dyrevelfærd og løbende forbedringer på producentniveau. IFA Plants (som inkluderer frugt og grønt) tilbydes i øjeblikket i to parallelle og tilsvarende gyldige versioner:

  • IFA Smart
  • IFA GFS (GFSI benchmark)

Opdelingen gør det muligt for Smart at have forenklede tjeklister, være resultatorienteret og tilpasset. GFS har forenklede tjeklister, hvor det er muligt, samtidig med at de er anerkendt af GFSI.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering til GLOBAL G.A.P. IFA - Akvakultur af en uafhængig tredjepart verificerer effektiviteten af god landbrugspraksis og det anvendte landbrugssystem samt bæredygtigheden af landbrugsaktiviteterne.

Som et resultat heraf:

  • Opbyg tillid til dit systems ydeevne internt og eksternt ved at anvende effektive procesledelsesprincipper.
  • Implementer en struktureret tilgang til løbende at forbedre processer og vide, hvor indsatsen skal fokuseres. Dette kan forbedre produktkvaliteten og reducere omkostningerne.
  • Øge kundernes tillid og tilfredshed, hvilket igen kan føre til bedre og lettere adgang til markedet.
  • Opnå en betydelig konkurrencefordel ved at opfylde alle krav fra kunder, leverandører og underleverandører om certificering af landbrugssystemer for at kunne drive forretning med dem.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere de krævede moduler i et system, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant IFA-uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  Overgang til GLOBALG.A.P. IFA Version 6

Overgang til GLOBALG.A.P. IFA Version 6

  GLOBALG.A.P. IFA - Akvakultur

GLOBALG.A.P. IFA - Akvakultur

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

 

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

Global Food Safety Initiative

Besøg GFSI-webstedet.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.