IFS HPC - Forbrugerprodukter

Forbedre din evne til konsekvent at opfylde kundernes forventninger til produktkvalitet og -sikkerhed og samtidig reducere omkostningerne til ledelse af forsyningskæden.

Certificering af dit produktfremstillingssystem til IFS HPC - standard for forbrugerprodukter viser dit engagement i produktsikkerhed, kvalitet, lovlighed og løbende forbedringer.

Hvad er IFS HPC - standard for forbrugerprodukter?

IFS HPC er en international standard for vurdering af produkt- og procesoverholdelse i forbindelse med forbrugerproduktsikkerhed og -kvalitet. IFS HPC-standarden gælder for leverandører på alle trin i produktbehandlingen.

IFS HPC-standarden er resultatet af et samarbejde mellem HPC-industrier, forhandlere og certificeringsorganer. Formålet er at sikre, at producenter af produkter til husholdningsartikler og personlig pleje leverer sikre, overensstemmende og kvalitetsmæssige varer på markedet.

IFS HPC dækker fire specifikke produktgrupper:

 • Kosmetik (f.eks. sminke, lotion, shampoo, cremer osv.)
 • Kemiske produkter til husholdningsbrug (f.eks. vaskemidler, blødgøringsmidler, rengøringsmidler, aromastoffer osv.)
 • Husholdningsprodukter til daglig brug (f.eks. husholdningshandsker, bagepapir, koste, aluminiumsfolie osv.)
 • Produkter til personlig hygiejne (f.eks. tamponer, pincetter, badesvampe, bleer osv.)

Ud over detaljerede forudsætningsprogrammer er standardkravene relateret til:

 • Den øverste ledelses ansvar
 • Ledelsessystem for kvalitet og produktsikkerhed
 • Ressourceforvaltning
 • Planlægning og produktionsproces
 • Målinger, analyser, korrigerende foranstaltninger og håndtering af hændelser
 • Der kan tilføjes et valgfrit produktforsvarsaspekt

IFS HPC's hensigt er at sikre sammenlignelighed og gennemsigtighed i hele forsyningskæden, hvilket reducerer omkostninger og tid for både leverandører og detailhandlere.

Fordele ved at blive certificeret

Kundernes forventninger til kvaliteten og produktsikkerheden af produkter til husholdningsbrug og personlig pleje er stigende. Med en potentiel direkte indvirkning på forbrugernes sundhed og sikkerhed er gennemsigtighed afgørende for at opbygge forbrugernes tillid og tryghed.

Standarden giver din organisation mulighed for at drage fordel af:

 • Mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.
 • Reduktion af behovet for revisioner hos kunderne.
 • Mulighed for at reducere den samlede revisionstid ved at kombinere flere revisioner.
 • Større fleksibilitet på grund af en risikobaseret tilgang.
 • Forbedret forretningsomdømme som producent af sikre produkter af høj kvalitet. Bedre adgang til markederne
 • Evne til at handle med kunder, der kræver revisioner af tredjepart.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et produktbehandlingsledelsessystem, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.