ISO 9001 - Kvalitetsledelse

Gør dine produkter og services bedre og gør dine kunder og interessenter gladere.

Certificering af dit kvalitetsledelsessystem viser din forpligtelse til konsistens, løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige forretningsmæssige fordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af modstandsdygtighed og bæredygtige forretningsresultater.

ISO 9001-standarden indeholder specifikke krav til et kvalitetsledelsessystem, som vil forbedre din evne til konsekvent at levere produkter og services, der opfylder kundernes krav samt lovbestemte og lovmæssige krav.

Hvad er ISO 9001?

Standarden kan anvendes af alle typer virksomheder i alle brancher og er baseret på en række kvalitetsledelsesprincipper, herunder et stærkt kundefokus, motivation og inddragelse af den øverste ledelse, procestilgang og løbende forbedringer.

  • ISO 9001 opstiller kriterierne for et kvalitetsledelsessystem, som fokuserer på effektiviteten af kvalitetsprocesserne, hvilket hjælper dig med at arbejde mere effektivt og reducere antallet af produktfejl.
  • Den fremmer implementeringen af en risikobaseret procestilgang, der lægger vægt på krav, merværdi, procesydelse og effektivitet samt løbende forbedringer gennem objektive målinger.
  • Den bygger på ISO's High Level Structure (HLS), som er det sæt af 10 krav, som alle ISO-standarder er baseret på. Det sikrer struktur for alle ledelsessystemer og giver mulighed for større integration med forskellige ledelsessystemer, f.eks. miljø, arbejdsmiljø, informationssikkerhed og andre.

Fordele ved at blive certificeret

Det er vigtigt at kontrollere, at dit system fungerer. Certificering til ISO 9001 af en uafhængig tredjepart verificerer, hvordan dit ledelsessystem fungerer, og viser, at du har arbejdet på at anvende effektive kvalitetsledelsesprincipper i organisationen.

Som et resultat heraf:

  • Opbyg tillid til dit ledelsessystems resultater internt og eksternt ved at anvende effektive kvalitetsledelsesprincipper i organisationen.
  • Implementerer en struktureret tilgang til løbende at forbedre processer og viden om, hvor indsatsen skal fokuseres.
  • Forbedrer kundernes tillid og tilfredshed, hvilket igen kan føre til øget forretning.
  • Opnå en betydelig konkurrencefordel ved at opfylde alle krav til certificering af ledelsessystemer fra kunder, leverandører og underleverandører for at kunne drive forretning med dem.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et effektivt kvalitetsledelsessystem, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant ISO 9001-uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  ISO 9001

ISO 9001

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Kvalitetsledelse på ISO-hjemmesiden

Kvalitetsledelse på ISO-hjemmesiden

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.