Skip to content

Kom godt i gang med SDG’erne

Alle private og offentlige virksomheder har en kritisk rolle at spille i opnåelse af FNs 17 verdensmål og ambitionen om at skabe en sikker og bæredygtig fremtid for alle.

Siden FNs verdensmål blev besluttet i september 2015 mærker flere og flere virksomheder et stigende behov for at kunne demonstre deres commitment til de 17 mål (SDG’erne). Mange kæmper dog med at få greb om arbejdet og dokumentere deres bidrag til at løse de samfundsmæssige udfordringer som verdensmålene omhandler.

For at hjælpe jer i gang med at arbejde med SDG’erne har DNV specieldesignet et forløb for små og mellemstore virksomheder. Forløbet sikrer, at I får overblik over, hvilke verdensmål I påvirker positivt eller negativt gennem værdikæden og hjælper jer med at prioritere dem i forhold til, hvor væsentlige de er for jeres forretning. Er det fx madspild/plast ... klimapåvirkningen eller påvirkning på livet i havet, der er relevant? Eller er det bæredygtigt design og produktudvikling?

Kortlægningen kan bruges i jeres videre strategiske arbejde med verdensmålene ved at sætte mål for arbejdet og indarbejde dem i forretningen.

At aligne virksomhedens forretningsstrategi med verdensmålene handler ikke kun om at reducere risici, men også om at finde muligheder for at løse den globale udfordring og at skabe konkurrencefordele gennem udvikling af innovative løsninger, produkter og services.

DNVs fire-trins-forløb

DNV har udviklet et opstartsforløb for virksomheder, der gerne vil i gang med arbejdet med verdensmålene. Forløbet består af fire trin:

Trin 1: Workshop: Kortlægning af væsentlige verdensmål i jeres værdikæde

DNV faciliterer en workshop, der har til formål at kortlægge, hvilke verdensmål jeres virksomhed påvirker eller kan blive påvirket af gennem værdikæden fra råmaterialer, leverandører, logistik, drift, distribution, brug til bortskaffelse.

Trin 2: Selv-evaluering

Vælg et værktøj, der kan hjælpe jer med at prioritere og vælge de verdensmål, som er vigtigst i jeres forretning.

Trin 3: Prioritering og målsætning

DNV faciliterer en workshop, der samler op på kortlægningen af væsentlige verdensmål i værdikæden og resultaterne fra selv-evalueringen. Sammen diskuterer og fortolker vi resultaterne, der gør det muligt at lave en prioritering af, hvilke udvalgte verdensmål I bør arbejde strategisk videre med og fastsætte mål og handlinger for det videre arbejde.

Trin 4: Certificering

Vis omverdenen din indsats. Læs mere om DNV Verdensmålscertificering.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Kursus i FN’s bæredygtighedsmål

1 dag | Læs mere

 

FN’s verdensmål

Hvad er FN's verdensmål for bæredygtig udvikling?