Leverandørstyring - Supply Chain Management

Bæredygtig præstation handler ikke kun om, hvad du gør. Du bliver også bedømt på dine leverandørers handlinger.

At sikre stærke, effektive og smidige forsyningskæder – og ikke mindst demonstrere det over for omverdenen – er en af de vigtigste udfordringer for mange virksomheder i dag. Forbrugerne interesserer sig i stigende grad for produktets ophav, for produktionsmetoderne, for emballagen, for CO2-belastningen og mere bredt for virksomhedens etiske tilgang. Det er alt sammen faktorer der påvirker valget af det endelige produkt.

Risikohåndtering af leverandører er for længst blevet en afgørende succesparameter for mange virksomheder i forsyningskæden - lige fra landmænd, fiskere og avlere til producenter, detailhandlere, distributører og transportvirksomheder. Hele produktets livscyklus skal være gennemskueligt.

Fordelene ved leverandørstyring?

Mange virksomheder søger hele tiden nye muligheder for at forbedre kvaliteten, sikkerheden og bæredygtigheden af deres produkter - herunder reducere leveringstider og driftsomkostninger samt styrke deres brand. Ofte er virksomhederne afhængige af en række leverandører i forsyningskæden. Derfor er det et for mange virksomheder et naturligt interesseområde, at have en risikostyret tilgang til sine udvalgte leverandører. Dette skaber merværdi ved:

 • Bedre forståelse af forsyningskæden risici
 • Større indflydelse og kontrol over leverandørerne
 • Øget kvalitet og pålidelighed af produkterne
 • Øget effektivitet og reducerede driftsomkostninger
 • Forbedret gensidig forståelse af leverandører
 • Forbedret troværdighed, brand og omdømme

Hvordan kan vi hjælpe dig?

DNV hjælper organisationer med at pege de ømme punkter ud i forsyningskæden og derefter udvikle og gennemføre passende kontroller, herunder:
 • Udviklingsstrategi for hele forsyningskæden
 • Risikovurdering af leverandører og beslutningsgrundlag
 • Design af forsyningskædens risikostyringssystemer
 • Rådgivning om rationalisering, standardisering og synkronisering
 • Udvikling af evalueringssystemer for leverandører, målinger og software
 • Udvikling af leverandørengagementer og kommunikationsstrategier
 • Audits, certificering og uddannelse af leverandører
 • Benchmarking af leverandørenes præstationer
 • Rapportering og kommunikation med interessenter
 • Forretningskontinuitet og krisestyring

More information

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  Supply Chain Risk Management

Supply Chain Risk Management

Download our flyer