Skip to content

Standarder fra Aquaculture Stewardship Council

Vis dit engagement i ansvarlig akvakulturbrug.

Aquaculture Stewardship Councils (ASC) standarder for ansvarligt opdrættede fisk og skaldyr gør det muligt for dig at vise forbrugerne, at fisk og skaldyr er opdrættet på en måde, der minimerer eller eliminerer den sociale og miljømæssige påvirkning fra akvakulturbrug. Certificering i henhold til ASC-standarderne giver dig ret til at anvende miljømærket på produkterne.

Standarderne for ansvarlig opdræt forvaltes af Aquaculture Stewardship Council, hvis mission er at opnå miljømæssigt bæredygtig og socialt ansvarlig praksis i akvakultursektoren ved hjælp af effektive markedsmekanismer, der skaber værdi i hele kæden.

Hvad er ASC-standarderne?

Der findes i øjeblikket elleve ASC-standarder, som dækker 17 artsgrupper [abalone; toskallede dyr (muslinger, muslinger, østers, kammuslinger); fladfisk; ferskvandsørred; pangasius; laks; havbars, havbrasen, havtaske; seriola og cobia; rejer; tilapia; tropiske havfisk]. Der findes også en fælles ASC-MSC-standard (Marine Stewardship Council) for tang.

For at blive certificeret efter ASC-standarden skal landmænd opfylde en række krav, der omfatter:

 • Planlægning
 • Udvikling
 • Drift af akvakulturproduktionssystemer.

Standarden fokuserer på produktionen og dens umiddelbare input med krav, der bygger på bedste praksis. Den skal være et udgangspunkt for løbende forbedringer og opdateres derfor regelmæssigt for at afspejle den bedste tilgængelige videnskabelige viden, forvaltningspraksis og teknologi.

Hvis alle kravene skal opfyldes, skal bedrifterne:

 • have en høj grad af gennemsigtighed og regelmæssig overvågning af nøgleindikatorer
 • Gør visse præstationsdata offentligt tilgængelige
 • stille andre præstationsdata til rådighed for ASC

For at bære ASC-miljømærket skal integriteten af produkter, der stammer fra en ASC-certificeret gård, verificeres gennem certificeringen af kæden af kontrol (Chain of Custody (CoC)). For ASC certificeres Chain of Custody ved at anvende MSC's Chain of Custody-system med ASC-specifikke krav.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering i henhold til ASC-standarderne giver producenterne flere fordele:

 • Adgang til markeder med krav om ASC-certificerede fisk og skaldyr
 • Klar og troværdig kommunikation om ansvarligt landbrug til kunder og interessenter
 • Berettigelse af produkter til at bære ASC-miljømærket
 • Struktureret inddragelse af interessenter
 • Uafhængig verifikation af miljømæssig og social bedste praksis

Kom godt i gang

Det første skridt er at få flere oplysninger om certificeringsordningen og blive fortrolig med ASC-standarden. Standarden kan downloades fra ASC's websted.

Brug ASC-checklisten til at sikre, at du opfylder kravene til dataindsamling inden den første audit. Nogle indikatorer kræver, at der indsamles data mindst 6 måneder før den første audit.

DNV er også et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan for MSC Chain of Custody-standarden og kan støtte dig med certificering til denne standard.

Vores eksperter er blandt de mest erfarne auditorer i branchen, og vi kan certificere din bedrift i henhold til ASC-standarden.

Mere information

  Standarder fra Aquaculture Stewardship Council

Standarder fra Aquaculture Stewardship Council

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

Meddelelser om ASC-landbrugsrevision

 

Aquaculture Stewardship Council

ASC's hjemmeside

 

ASC-downloadcenter

Standarder, certificering og akkreditering

 

WWF Bæredygtige fisk og skaldyr

Om akvakulturdialogerne

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.