Food and beverage

BRCGS global standard for Storage & Distribution og IFS Logistics

BRCGS Global Storage and Distribution and IFS Logistics

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Få kontrol over og forbedr kvaliteten af logistikken og opfyld konsekvent kundernes forventninger til produktsikkerhed og overholdelse af lovgivningen, samtidig med at du reducerer omkostningerne til ledelse af fødevareforsyningskæden.

De unikke aspekter af fødevare- og drikkevarelogistik behandles i standarder, der skal opfylde "due diligence"-konceptet og gælder for alle aktører i fødevare- og drikkevareforsyningskæden.

Certificering viser, at du er forpligtet til at overholde de sikkerheds-, kvalitets- og driftskriterier, der er nødvendige for at opfylde dine forpligtelser med hensyn til overholdelse af lovgivningen og beskyttelse af forbrugeren, enten i en detailhandel eller i en cateringvirksomhed.

Hvad er standarderne?

Den globale BRCGS-standard (Brand Reputation through Compliance) for opbevaring og distribution og IFS Logistics-standarden er standarder for sikkerheds- og driftsledelsessystemer, som gælder for fødevarer og andre produkter end fødevarer.

De oprettes for at sikre leverandørens overholdelse af kravene, idet der tages hensyn til lager-, transport- og distributionstrin samt engroshandel og andre logistiske services (med tilføjelse af IFS Broker i tilfælde af IFS-certificering), for at sikre kundernes evne til at garantere kvaliteten og sikkerheden af de produkter, de bruger og/eller sælger.

Certificeringen omfatter en vurdering af virksomhedens lokaler, drift, drift og systemer og procedurer i forhold til kravene i standarderne.

Standarderne støtter brugerne i deres opfyldelse af deres juridiske forpligtelser og beskyttelse af forbrugerne ved at:

  • tilvejebringelse af et fælles grundlag for evaluering af virksomheder, der er involveret i oplagring og distribution af produkter.
  • Muliggør akkrediteret certificering af virksomheder, der leverer produkter og services til detailhandlere og beslægtede industrier.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering til BRCGS global standard for opbevaring og distribution og IFS Logistics af en uafhængig tredjepart er et krav fra de fleste detailhandlere og mærkevareejere samt fødevareforarbejdningsvirksomheder. Som et resultat af certificeringen kan din organisation:

  • at levere beviser for engagement og i tilfælde af fødevaresikkerhedsproblemer juridisk forsvar inden for rammerne af "due diligence"-konceptet.
  • Opbygning og drift af et ledelsessystem, der er i stand til bedre at opfylde kravene til fødevarekvalitet/sikkerhed og overholdelse af lovgivningen.
  • at levere et værktøj til forbedring af fødevaresikkerheden ved effektivt at overvåge og måle fødevaresikkerheden.
  • Fremme effektiv tilbagekaldelse af produkter.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere de krævede procedurer i et system, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant BRCGS- og IFS-uddannelse til selvvurderinger, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: