Skip to content

HACCP - Hazard Analysis & Critical Control Points (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)

Forbedre din evne til konsekvent at leve op til kundernes forventninger og de juridiske krav til fødevaresikkerhed for produkter og services.

Certificering af dit fødevaresikkerhedsledelsessystem som værende i overensstemmelse med HACCP-principperne viser dit engagement i konsekvens, løbende forbedringer og kundernes sikkerhed og tilfredshed. Det er håndgribelige forretningsmæssige fordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af modstandsdygtighed og bæredygtige forretningsresultater.

HACCP-metoden er en struktureret, forebyggende tilgang til fødevaresikkerhed, som optimerer indsatsen for at give forbrugerne sikre fødevarer. Den er obligatorisk i flere lande, bl.a. i USA og i EU.

Hvad er HACCP?

HACCP er en risikoledelsesmetode, der gælder for alle typer virksomheder, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, og som er udviklet specielt til fødevaresektoren af Codex Alimentarius-kommissionen, der er nedsat af FAO og WHO i fællesskab. I henhold til de fleste standarder for fødevaresikkerhed er det en forudsætning, at organisationer udvikler procedurer baseret på HACCP-principperne.

HACCP indebærer:

 • Udvikling af processer og identifikation af, hvad der kan gå galt, og hvilke farer der er for fødevaresikkerheden
 • at identificere eventuelle kritiske kontrolpunkter og områder, som en virksomhed skal fokusere på for at sikre, at disse farer fjernes eller reduceres til et sikkert niveau
 • at træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at afhjælpe manglende overholdelse
 • overvågning for at sikre, at procedurerne følges og fungerer
 • at føre passende registre

Fordele ved at blive certificeret

Certificering af dit sikkerhedssystem i henhold til HACCP-kravene er et effektivt middel til at kommunikere med interessenter og andre interesserede parter. Det er et vigtigt element til at demonstrere fødevaresikkerhedsforpligtelser i henhold til krav om virksomhedsledelse, virksomhedsansvar og finansiel rapportering.

Certificering af HACCP-systemet giver din organisation mulighed for at:

 • at formidle tillid til kunderne ved at vise, at fødevarerne er fremstillet ved hjælp af sikre processer
 • bevise, at den har truffet alle rimelige forholdsregler for at sikre, at der produceres sikre fødevarer
 • give kunderne mulighed for at kræve, at leverandørerne er vurderet og certificeret, hvis de opererer i et land med en stærk lovgivning om fødevaresikkerhed
 • Reducere antallet af revisioner udført af kunderne og dermed spare ledelsestid og relaterede omkostninger
 • Reducer produktspild og produkttilbagekaldelse
 • Forbedring af forbindelserne med fødevaresikkerhedsmyndighederne
 • Forbedre effektiviteten

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere en effektiv fødevaresikkerhedsplan, der passer til dit fødevaresikkerhedsledelsessystem, og som opfylder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant HACCP-uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  HACCP

HACCP

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøg GFSI-webstedet

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.