ISO 22000 - Fødevaresikkerhedsledelse

Forbedre kvaliteten af dit fødevaresikkerhedsledelsessystem og konsekvent opfylde kundernes forventninger til fødevaresikkerhed og risikoerkendelse.

Certificering af dit fødevaresikkerhedsledelsessystem viser, at du er forpligtet til at kontrollere fødevaresikkerhedsrisici og styre dine produkters sikkerhed. Det indebærer løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige fordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af en bæredygtig forretningsindsats.

ISO 22000 - standarden for ledelse af fødevaresikkerhed indeholder specifikke krav til et ledelsessystem for fødevaresikkerhed, som vil forbedre din evne til konsekvent at levere produkter og services, der opfylder kundernes krav samt lovbestemte og lovgivningsmæssige krav.

Hvad er ISO 22000?

ISO 22000-standarden er kompatibel og harmoniseret med andre internationale standarder for ledelsessystemer, herunder ISO 9001. Den er ideel til integration med eksisterende ledelsessystemer og processer.

ISO 22000 gælder for alle organisationer, der direkte eller indirekte er involveret i fødevarernes værdikæde. Dette omfatter producenter af emballage eller rengøringsmidler, leverandører af rengøringsservices, skadedyrsbekæmpelse eller industrielle vaskeriservices. Den gør det muligt at vurdere og påvise produktets overensstemmelse med hensyn til fødevaresikkerhed og kontrol af farer for fødevaresikkerheden. Standarden sikrer fødevaresikkerhed fra jord til bord på grundlag af disse generelt anerkendte nøgleelementer:

  • Interaktiv kommunikation: En innovativ og vigtig faktor for risikoledelse. En struktureret informationsstrøm i alle retninger, internt og eksternt. Det garanterer en effektiv kontrol af risici.
  • HACCP-principper (Hazard Analysis & Critical Control Points): Den grundlæggende metode til at planlægge sikre produktionsprocesser, der passer til hver enkelt virksomhed uden unødigt bureaukrati.
  • Systemforvaltning: Kontrol af samspillet mellem systemets elementer sikrer systemets effektivitet og virkningsfuldhed.
  • Forudsætningsprogrammer: God fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis, god landbrugspraksis, herunder programmer og procedurer for vedligeholdelse af udstyr og bygninger samt programmer for skadedyrsbekæmpelse, er de søjler, som et HACCP-system er baseret på.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering til ISO 22000 - forvaltning af fødevaresikkerhed af en uafhængig tredjepart verificerer effektiviteten af FSMA i fødevarerværdikæden.

ISO 22000-standarden gør det muligt for din organisation at:

  • Opbygning og drift af et fødevaresikkerhedsledelsessystem inden for en veldefineret og klar ramme, der er fleksibel i forhold til din virksomheds behov og forventninger.
  • Forstå, hvad de faktiske risici er for forbrugerne og for din virksomhed.
  • tilvejebringe et værktøj til forbedring af fødevaresikkerheden og midler til effektiv overvågning og måling af fødevaresikkerheden.
  • Bedre overholdelse af lovgivningen om fødevaresikkerhed og virksomhedens krav.

Certificering i henhold til standarden giver din virksomhed et effektivt middel til at kommunikere med interessenter og andre interesserede parter. Det er et vigtigt element til at demonstrere engagement i fødevaresikkerhed i henhold til krav om virksomhedsledelse, virksomhedsansvar og finansiel rapportering.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere de krævede processer i et system, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant ISO 22000-uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  ISO 22000

ISO 22000

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøg GFSI-webstedet

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.