Skip to content

BRCGS standarder for forbrugerprodukter, nummer 4

Forbedre sikkerheden, integriteten, lovligheden og kvaliteten af dine produkter og konsekvent opfylde kundernes forventninger.

Certificering af dit produktledelsessystem viser din forpligtelse til konsistens, løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige forretningsmæssige fordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af modstandsdygtighed og bæredygtige forretningsresultater.

BRCGS-standarderne for forbrugerprodukter indeholder specifikke krav til produktion og levering af sikre og lovlige forbrugerprodukter af ensartet kvalitet, som vil forbedre din evne til konsekvent at levere produkter, der opfylder kundernes krav samt lovbestemte og lovgivningsmæssige krav.

Hvad er BRCGS forbrugerproduktstandarder, nummer 4?

Standarderne gælder for alle typer virksomheder, der fremstiller nonfood-forbrugsvarer, og de er baseret på en række principper for kvalitetsledelse og produktrisikoledelse, herunder ledelsens engagement, proceskontrol, standarder på stedet og løbende forbedringer.

Virksomhederne kan vælge implementering og certificering til grundniveauet eller højere niveauer, hvilket giver fleksibilitet og valgmuligheder.

Der er to standarder inden for BRCGS' portefølje af forbrugerprodukter:

  • Produkter til personlig pleje og husholdning: Omfatter formulerede og fremstillede produkter som f.eks. kosmetik, medicinsk udstyr, fødevareemballage, bleer og rengøringsprodukter til husholdningsbrug, som alle anses for at have typisk højere krav til hygiejnestandarder på grund af produktets anvendelsesformål.
  • Almindelige handelsvarer: Omfatter en bred vifte af hovedsagelig fremstillede produkter som f.eks. elektriske artikler, legetøj, møbler, tekstiler, og hvor ledelse af produktionsprocesser for at sikre produktsikkerhed og kvalitet er det vigtigste.

BRCGS forbrugerproduktstandarder er ikke beregnet til at erstatte krav om overholdelse af lovgivningen. De gennemgår og vurderer organisationens evne til at demonstrere ajourført viden om og overholdelse af lovkrav i det land eller de regioner, hvor salget er planlagt.

Der er konsekvent fokus på vigtigheden af ledelsens engagement, risikovurderinger for at sikre, at produktets design er sikkert og lovligt inden produktionen, og procesrisikovurdering som et værktøj til at sikre, at potentielle problemer i forbindelse med produktionen af produkterne er blevet forstået, prioriteret og effektivt håndteret.

Design og vedligeholdelse af fabrikken og produktionsmiljøet for at sikre, at det er egnet til fremstilling og beskytter produkterne mod kontaminering, er også omfattet.

Fordele ved at blive certificeret

Det er vigtigt at kontrollere, at dit system fungerer. Certificering til BRCGS-standarderne for forbrugerprodukter af en uafhængig tredjepart bekræfter, hvordan dit produktionsledelsessystem fungerer, og viser, at du arbejder på at anvende effektive ledelsesprincipper i organisationen.

Som et resultat heraf:

  • Beskyt dit brand og dine kunder bedre
  • Få større tillid til dit brand, når du ansøger om og bliver certificeret til globalt anerkendte ordninger
  • Gør det muligt at komme hurtigere på markedet, da certificering giver mulighed for hurtigere indkøb fra nye leverandører
  • Reducer revisionsbyrden ved anvendelse af globalt anerkendte industristandarder

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et effektivt produktsikkerheds- og kvalitetsledelsessystem, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvvurderinger, analyser af mangler og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.