Food and beverage

Fødevaresikkerhed og kvalitetskultur

child drinking water

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Forbedr sikkerheden og kvaliteten af dine produkter og services og opfyld konstant kundernes forventninger.

Udvikling og forbedring af en kvalitets- og sikkerhedskultur understøtter din forpligtelse til konsistens, løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige forretningsmæssige fordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af modstandsdygtighed og bæredygtige forretningsresultater.

Hvad er fødevaresikkerhedskultur?

Fødevaresikkerhedskultur kan defineres som de holdninger, værdier og overbevisninger om fødevaresikkerhed, der deles af en gruppe mennesker. Det er et produkt af medarbejdernes holdninger, overbevisninger og adfærd, som er afgørende for engagementet i og robustheden af en organisations forvaltning af fødevaresikkerheden. En organisations fødevaresikkerhedskultur afspejler i realiteten "hvordan vi laver sikre fødevarer her".

Når man studerer fødevarebårne hændelser, kan man konstatere, at de fleste skyldes fejl i GMP'erne (Good Manufacturing Practices) og sjældent fejl i fødevaresikkerhedssystemet. Det viser, hvor vigtigt det er at forstå menneskers adfærd, og hvad der er de faktorer, der påvirker deres handlinger og holdninger.

Fødevaresikkerhedskultur er ikke kun et teknisk spørgsmål. Det er også gennemførelsen af en standard for et fødevaresikkerhedssystem. Den omfatter ledelsens engagement, der kommer til udtryk i organisationens vision, værdier, personalesystemer, konsekvens, ansvarlighed og tilpasningsevne. Den vedrører også farer og risikobevidsthed og de vedtagne lærings- og adfærdsforstærkende metoder.

Fordele ved at udvikle en fødevaresikkerhedskultur

Da forbrugerne bliver mere og mere bekymrede for fødevaresikkerhed og -kvalitet, afhænger en virksomheds langsigtede succes af, at den imødekommer disse bekymringer og også overholder de stadig strengere lovkrav.

Med et stadig mere komplekst og fragmenteret fødevareleveringssystem er virksomhederne nødt til at gå videre end skriftlige regler, lovpligtigt tilsyn og sikker fødevarepraksis. Fødevaresikkerhed skal være en levende del af virksomhedskulturen for virkelig at være bæredygtig.

Succes kræver, at ledere og chefer i hele organisationen, lige fra administrerende direktør til tilsynsførende på gården, i marken og på værkstedet, er nødt til at engagere sig. For at fremme en fødevaresikkerhedskultur er regelmæssig kommunikation, uddannelse, målinger, teamwork og personalets ansvarlighed en nødvendighed.

Enhver praksis, der har til formål at sikre den globale fødevareforsyning, bør være sædvanlig og systematisk. Sådanne kvaliteter kan fremmes naturligt i en støttende og positiv kulturel ramme. Ved at få medarbejderne til at tilegne sig nye færdigheder som f.eks. tilpasningsevne og bevidsthed om farer kan sikre fødevarepraksisser gå fra teoretiske samtaler til levende handlinger.

Desuden skal en vellykket certificering i henhold til alle anerkendte standarder for fødevaresikkerhed kræver en plan for fødevaresikkerhedskultur.

Kom godt i gang

Ved at kombinere adfærdsmæssig, teknisk og industriel ekspertise kan DNV give et overblik på højt niveau over fødevaresikkerhedskulturen, støtte forståelsen af det nuværende modenhedsniveau og definere tiltag ud over system- og personaleledelse.

DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen med at udvikle en fødevaresikkerhedskultur, lige fra relevant uddannelse til selvevaluering, analyse af mangler og i sidste ende hjælpe dig med at gå videre til certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: