Skip to content

FSC® Chain of Custody-certificering

Forbedre kontrollen med indkøb af træ og træfibre produkter og opfylde kundernes krav til bæredygtighed.

Chain of Custody-certifikatet for produkter viser kunder og interessenter, at træ- og fiberdelene i dine certificerede produkter stammer fra velforvaltede skove, kontrollerede kilder eller genbrugsmaterialer.

Chain of Custody (CoC) fastlægger procedurer for kontrol af indkøb og overførsel af træ og træprodukter i alle faser for at sikre, at slutproduktet kan spores til bæredygtige og godkendte kilder.

Hvad er FSC® Chain of Custody?

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en non-profit-organisation. Det har udviklet den mest anerkendte ordning for bæredygtigt skovbrug og sporbarhed af skovprodukter. CoC-certificering giver organisationer mulighed for at anvende FSC-logoet på produkter, hvilket øger deres salgbarhed.

Alle størrelser og typer af organisationer kan ansøge om certificering af kædeforædlingskæden. For at opnå kædecertificering skal organisationer opfylde FSC-STD-40-004-standarden for kædecertificering (Chain of Custody Certification).

  • Chain of Custody (CoC) er den proces, der verificerer, at FSC-certificeret materiale er blevet identificeret og adskilt fra ikke-certificeret og ikke-kontrolleret materiale på dets vej gennem forsyningskæden, fra skoven til markedet.
  • Alle overførsler i forsyningskæden af FSC-certificerede produkter kræver, at der er effektive CoC-ledelsessystemer på plads i den pågældende organisation, og at de verificeres af et uafhængigt FSC-akkrediteret certificeringsorgan.
  • Virksomhedens kontrollerede kilder kontrolleres i overensstemmelse med FSC-standarderne for at udelukke ulovligt fældet træ, skove, hvor høje bevaringsværdier er truet, genetisk modificerede organismer og overtrædelse af folks borgerlige og traditionelle rettigheder.
  • FSC CoC-certificering kan kombineres med certificering efter andre standarder som ISCC - Sustainable Bio Energy Certification og ISO 14001 (standard for miljøledelsessystemer).

Fordele ved at blive certificeret

Kun FSC CoC-certificerede virksomheder må mærke produkter med FSC-varemærkerne. FSC-mærket skaber en troværdig forbindelse mellem ansvarlig produktion og forbrug og gør det muligt for forbrugere og virksomheder at træffe indkøbsbeslutninger, der er til gavn for mennesker og miljø, og som samtidig giver løbende forretningsmæssig værdi.

Andre fordele for en virksomhed med FSC CoC-certificerede produkter er bl.a:

  • Forbedret markedsadgang i en sektor, der i stigende grad er miljøbevidst.
  • Vis, at du tager dine kunders miljøhensyn alvorligt.
  • Overholdelse af offentlige eller private indkøbspolitikker og -specifikationer som f.eks. EU's miljømærkeordning for møbler eller US Green Building Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) klassificeringssystem.

Kom godt i gang

For at opnå certificering skal du implementere et effektivt miljøledelsessystem, der opfylder kravene i standarden.

Du kan få en oversigt over FSC-standarderne i afsnittet Bliv certificeret på FSC's websted. Du kan også få direkte adgang til FSC CoC-standardenher.

DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele processen. Vi tilbyder relevant uddannelse og certificering af dit miljøledelsessystem.


® FSC & Forest Stewardship Council, alle rettigheder forbeholdes.

Vi leverer FSC® (A000509) i samarbejde med DNV Business Assurance Sweden AB.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

FSC® CoC - Beskrivelse af evalueringsprocessen

 

FSC® og PEFC COC certificeringssystem

 

FSC® COC - Brug af FSC-mærker og varemærker

 

FSC®'s hjemmeside

 

Kommentarer klager og formelle klager

 

Kommende kontroltrærevisioner

 

FSC® offentlig søgning

Søg efter gyldige certifikater.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.