SQF-kode - Program for sikkerhedskvalitet af fødevarer

Forbedre din evne til konsekvent at opfylde kundernes forventninger til produktkvalitet og sikkerhed, samtidig med at du reducerer omkostningerne til revisioner af forsyningskædeadministration.

Certificering af dit fødevareproduktionssystem i henhold til SQF-koden viser din forpligtelse til at sikre produktsikkerhed, kvalitet og overholdelse af lovgivningen og til at sikre beskyttelsen af forbrugerne på både hjemmemarkedet og det globale marked i alle led af forsyningskæden.

Hvad er SQF-kode - Safety Quality Food Program?

SQF-programmet er et certificeringssystem for fødevaresikkerhed og kvalitet, der omfatter primærproduktion, fødevareforarbejdning og relaterede industrier, såsom emballage og dyrefoder. Det er tilpasset HACCP og Codex Alimentarius og er baseret på generelle kvalitetsledelsesprincipper.

Der er tre programmer til rådighed for certificering. Hvert program er udformet til at imødekomme det udviklingsstadie, som producentens fødevaresikkerheds- og kvalitetsledelsessystem befinder sig på. Programmernes udformning inden for kodekset gør det muligt for alle leverandører, fra den mindste landmand til den største producent, at være berettiget til SQF-certificering.

SQF-grundlæggende program

Leverandørerne skal udarbejde programmer, der omfatter grundlæggende kontrolforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed, som er afgørende for at skabe et solidt grundlag for produktion og fremstilling af sikre fødevarer.

SQF-program for fødevaresikkerhed

Ud over de grundlæggende krav skal leverandørerne gennemføre og dokumentere en fødevaresikkerhedsvurdering af produktet og processen ved hjælp af HACCP-metoden samt en handlingsplan for at fjerne, forebygge eller reducere fødevaresikkerhedsrisici. Dette program er anerkendt af Global Food Safety Initiative - GFSI.

SQF-program for fødevaresikkerhed og kvalitet

Ud over de grundlæggende krav og HACCP-kravene er systemet baseret på en fødevarekvalitetsplan, herunder de kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre et ensartet kvalitetsniveau.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering til SQF-koden af en uafhængig tredjepart er et krav fra de fleste detailhandlere, grossister og mærkevareejere.

I øjeblikket skal mange fødevareproducenter gennemgå mange revisioner baseret på forskellige standarder, fordi der ikke findes nogen universelt anerkendt standard for fødevarer. Da SQF accepteres af et stort antal detailhandlere på verdensplan, vil deltagelse i dette certificeringsprogram være med til at fjerne en stor del af denne redundans.

Implementering og certificering i henhold til SQF-koden giver dig mulighed for at:

  • Opbygning og drift af et ledelsessystem, der bedre kan opfylde kravene til fødevarekvalitet/sikkerhed og overholdelse af lovgivningen i de lande, hvor det færdige produkt sælges eller forbruges.
  • tilvejebringe et værktøj til forbedring af fødevaresikkerheden og midler til effektiv overvågning og måling af fødevaresikkerheden.
  • Fremme reduktioner i produktspild, omarbejdning og tilbagekaldelse af produkter.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et system, der opfylder kravene i det valgte program. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.